Ook hebben zij een grotere kans eerder te sterven, maken ze meer gebruik van huisartsenzorg en ziekenhuiszorg en minder gebruik van preventieve zorg en nazorg. Daarnaast hebben laaggeletterden met een chronische ziekte, meer moeite met zelfmanagement en meer kans op slechtere gezondheidsuitkomsten. 

Meer feiten en cijfers staan in de factsheet Taal maakt gezonder. 

Rol zorgverlener cruciaal

Zorgprofessionals komen vaak in contact met laaggeletterden en kunnen helpen door hun lees- en schrijfproblemen te herkennen en ze te motiveren tot taalscholing. Om samen laaggeletterdheid binnen de zorg aan te pakken, is er de aanpak Taal maakt gezonder.

Uit onderzoek blijkt dat taalscholing niet alleen taalvaardiger maakt, maar ook gelukkiger, zelfredzamer, sociaal actiever én gezonder. Laaggeletterden voelen zich na het volgen van scholing zowel fysiek als psychisch gezonder.

Wat kunt u doen?

  1. Bestel de materialen 'Taal maakt gezonder'
  2. Lees meer over de aanpak van laaggeletterdheid in ziekenhuizen
  3. Volg scholing en screen op laaggeletterdheid
  4. Help een laaggeletterde
  5. Deel kennis en ervaringen

1. Bestel de materialen 'Taal maakt gezonder'

  • Deze aanpak is ontwikkeld voor de eerste lijn maar ook geschikt voor ziekenhuizen. Voor de wachtkamer is er een wachtkamerboekje met verhalen van bekende Nederlanders en Taalambassadeurs over het belang van taal in de zorg. Voor u als zorgverlener is er een herkenningswijzer met tips voor het herkennen, bespreken en doorverwijzen rond laaggeletterdheid. De herkenningswijzer bevat briefjes om mee te geven aan uw patiënt/cliënt met het nummer voor de Bellijn voor informatie over taalscholing.
  • Stuur een mailtje naar info@lezenenschrijven.nl en ontvang de materialen gratis.
  • Bekijk het promotiefilmpje:

2. Lees meer over de aanpak van laaggeletterdheid in ziekenhuizen

Meerdere ziekenhuizen pakken laaggeletterdheid structureel aan. Lees hier meer over de verschillende aanpakken per ziekenhuis.

Inspiratiebijeenkomst ziekenhuizen

3. Volg scholing en screen op laaggeletterdheid

Als zorgverlener kun je helpen gezondheidsrisico’s (en zorgkosten) te beperken door lees- en schrijfproblemen te herkennen (bij voorkeur door het screenen van mensen). En mensen met taalproblemen te motiveren tot taalscholing:

4. Help een laaggeletterde

Voor het aanmelden van patiënten/cliënten en/of advies over taalscholing, kun je doorverwijzen naar een Taalhuis of Taalpunt in de buurt of bel: 0800 023 44 44. Taalcursisten aanmelden kan ook via 'ik wil leren'.

Deelnemers kunnen o.a. beter leren lezen en schrijven toegepast op gezondheidsonderwerpen. Denk aan onderwerpen als gezonder eten en meer bewegen of communiceren met zorgverleners.

5. Deel kennis en ervaringen

Wil je kennis opdoen en goede voorbeelden en geleerde lessen van de aanpak van laaggeletterdheid in de zorg uitwisselen? Sluit je dan aan bij de Alliantie Gezondheidsvaardigheden en de werkgroep Taal maakt gezonder. Laat je inspireren door het lezen van verzamelde goede voorbeelden van de aanpak van laaggeletterdheid in Taal is van Levensbelang.

Taal is van levensbelang

Meer weten?

Neem contact op met onze adviseur.

Marieke Wiebing

Projectleider Voel je goed!