Ook dit jaar kwamen vele bedrijven, organisaties en mensen in actie voor een geletterd Nederland. We bedanken jullie en alle andere deelnemers voor de betrokkenheid en inzet!  

Landelijke campagne ‘Een van deze mensen…’ 

Aan het begin van de themaweek lanceerden we onze bewustwordingscampagne ‘Een van deze mensen…’. De campagne is gericht op het herkennen van laaggeletterdheid. Met korte filmpjes, social media advertenties, abri's en een radiospot willen we het onderwerp vooral dichterbij de hoogopgeleide groep Nederlanders brengen. Op onze website krijgen zij tips om de signalen te herkennen en het gesprek hierover te voeren. Op die manier willen we het onderwerp breder bespreekbaar maken en kan er meer begrip ontstaan. 

Campagnemateriaal bestellen

Heeft u contact met de doelgroep hoger opgeleiden? En wilt u bijdragen aan het herkennen van laaggeletterdheid? Via onze adviseurs kunt u binnenkort campagnemateriaal, zoals een poster en flyer, bestellen. Neem hiervoor contact op met uw adviseur in de regio.  

Online filmpjes en social media posts kunt u nu al gebruiken voor uw eigen kanalen. Deze kunt u opvragen via communicatie@lezenenschrijven.nl.  

Media momenten

In de media was veel aandacht voor laaggeletterdheid en de themaweek. Hieronder een aantal mooie landelijke momenten: 

Ook werden er interviews gegeven op lokale en regionale tv, radio en in kranten door collega’s in het land. Hieronder een selectie van wat er onder andere gebeurd is:

We hopen dat jullie ook hebben genoten en positief terugblikken op deze bijzondere week. Nogmaals enorm bedankt voor de samenwerking!