Digitale inclusie

Steeds meer dagelijkse activiteiten in onze samenleving zijn digitaal geregeld. Dat maakt digitale vaardigheden onmisbaar. Je hebt ze nodig om zelfstandig keuzes te maken en zaken te regelen op het gebied van werk, school, financiën, gezondheid en andere activiteiten. Daarmee behoren digitale vaardigheden, net als lezen, schrijven en rekenen, tot de basisvaardigheden. Veel mensen in Nederland hebben moeite met de basisvaardigheden en daardoor moeite met digitale zaken. Dat zijn niet alleen ouderen. Ook jongeren hebben soms moeite met zaken die ze digitaal moeten regelen. Dit maakt voor hen meedoen lastig.

Vragen

De belangrijkste cijfers en feiten lees je in ons kennisblad Digitale vaardigheden. 

Wil je de digitale dienstverlening van jouw organisatie toegankelijker maken? Maak gebruik van onze kennisbladen en betrek ervaringsdeskundigen.  

  • Kennisblad Eenvoudige websites voor laaggeletterden
  • Kennisblad Eenvoudige taal voor laaggeletterden 
  • Zet taalambassadeurs als ervaringsdeskundigen in

Succes! is een methode waarmee volwassenen kunnen werken aan hun basisvaardigheden. Met de methode oefenen deelnemers samen met een begeleider. Succes! Digitale vaardigheden helpt bij het verbeteren van digitale vaardigheden. De methode bestaat uit oefenboekjes, de Basishulp Digitale vaardigheden en een e-learning. Bij de boekjes is ook een e-learning ontwikkeld.  

Wil je als vrijwilliger of begeleider aan de slag met Succes! Digitale vaardigheden? Dan volg je eerst de Basistraining voor vrijwilligers en daarna de verdiepende module Succes! Digitale Vaardigheden. Informeer hiernaar bij je organisatie. Of mail je vraag naar info@lezenenschrijven.nl

Ook Digitaal! is ontwikkeld voor laaggeletterden die geen of weinig kennis hebben van de digitale mogelijkheden. In de cursus leren leren zij informatie zoeken en vinden op internet en hoe zij WhatsApp en/of e-mail kunnen gebruiken. De opdrachten en werkvormen sluiten aan bij de leervragen en wensen van de deelnemers. De deelnemer bepaalt zelf of hij/zij de oefeningen op een Tablet, Smartphone op laptop maakt.

Wil je als gemeente dat je inwoners digitaal kunnen meedoen? Maak dan werk van digitale inclusie binnen de aanpak van laaggeletterdheid. Met de aanpak Digitaal voor het Leven geven we in acht stappen aan hoe je dit doet en waar je aan kunt denken.

Op deze pagina vind je binnenkort praktijkvoorbeelden van verschillende gemeentes.

Tim Groenenboom

Tim Groenenboom

Adviseur

Jennifer de Boer

Adviseur

Gerlinde Podt

Regiomanager