Stichting Lezen en Schrijven zoekt een senior adviseur op het gebied van kennis- en impactmanagement. Op basis van onze verandertheorie, ontwikkelen we een meerjarenstrategie. Het doel is om meer impact te maken op het voorkomen en terugdringen van het aantal mensen in Nederland dat moeite heeft met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden

 

Over Stichting Lezen en Schrijven 

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden. Gebrek aan deze basisvaardigheden heeft grote impact op hun persoonlijke leven. Daarom zorgt Stichting Lezen en Schrijven ervoor dat zoveel mogelijk mensen in Nederland kunnen lezen, schrijven, rekenen en digitaal vaardig zijn. Door honderden organisaties te ondersteunen met scholing, onderzoek, (les)materiaal, advies en campagnes. Én door laaggeletterdheid onderwerp van gesprek te maken bij publiek en politiek. Want onze samenleving wordt sterker als iedereen kan meedoen.

Wat ga je doen?

In deze functie combineer je een coördinerende en strategisch adviserende rol.

In het cluster Kennis (onderdeel van de afdeling Innovatie, Kennis en Communicatie) werken zes adviseurs aan deelresultaten op het gebied van kennis. Je stuurt deze adviseurs functioneel aan. Je bent coach en sparringpartner en helpt keuzes maken, richting geven en koers houden. Binnen het cluster vallen diverse onderwerpen zoals onderzoek, monitoring & evaluatie, kennismanagement (intranet en kennisinfrastructuur, (online) kennissessies en onze database met interventies en praktijkvoorbeelden) en functioneel beheer. Ook geef je functionele aansturing aan de collega’s die werken aan beleid en interventies rondom professionals, waaronder structurele screening op basisvaardigheden. 

Als senior adviseur ben je verantwoordelijk voor de implementatie van kennis- en impactmanagement bij Stichting Lezen en Schrijven. We zoeken effectieve manieren om op grote schaal laaggeletterdheid te voorkomen, te verminderen en de samenleving toegankelijker te maken. Als senior adviseur kennis zorg je dat we kennis over wat werkt systematisch opbouwen, toegankelijk maken, toepassen, delen, evalueren en borgen. Je bewaakt de kennismanagement processen waar alle collega’s aan bijdragen. Je draagt bij aan de ontwikkeling van de stichting naar een lerende organisatie met een cultuur waarin kennis gedeeld wordt, fouten gemaakt mogen worden en diversiteit en inclusie centraal staan. Je zet strategisch de lijn uit en adviseert over diverse aanpakken.

Het team In­no­va­tie, Ken­nis en Com­mu­ni­ca­tie (IKC) be­staat uit di­ver­se ad­vi­seurs die op de ver­schil­len­de vak­ge­bie­den in Den Haag en in het land ac­tief zijn. Je rap­por­teert aan de ma­na­ger IKC. 

In deze functie heb je de vol­gen­de ta­ken:

 • Je stelt een jaar- en meerjarenplan op met het cluster Kennis en monitort de uitvoering.
 • Je stuurt het cluster Kennis (zes mensen) functioneel aan en zorgt dat de doelen uit het jaarplan op het gebied van kennis worden gerealiseerd. Je bent verantwoordelijk voor het bijbehorende budget.
 • Je bewaakt de visie en het beleid op gebied van kennis- en impactmanagement en andere bovengenoemde onderwerpen. Je signaleert kansen om dit beleid door te ontwikkelen en neemt de leiding in de uitwerking hiervan.
 • Je adviseert over het gebruik en aanscherping van de organisatie-verandertheorie in relatie tot het strategisch meerjarenplan, en over de vertaling daarvan op programma- en projectniveau.
 • Je coördineert, faciliteert en implementeert samen met je collega’s de kennismanagement processen. Hierbij neem je de leiding en zorg je voor de programmatische aansturing en monitoring van alle activiteiten van kennismanagement. 
 • Je sluit aan bij the­ma­ti­sche werk­groe­pen en helpt collega’s bij het opbouwen en delen van kennis, bij het systematisch ana­ly­seren van re­sul­ta­ten, het toepassen daarvan in de praktijk en het leren. Je legt daarvoor ver­bin­din­gen tus­sen de ver­schil­len­de the­ma’s en ex­tern met de prak­tijk. Je werkt idee­ën uit, schrijft mee aan rap­por­ten, en denkt mee over innovatie.
 • Je onderhoudt een netwerk bij relevante stakeholders.

Wij zoe­ken een col­le­ga met:

 • Mi­ni­maal een af­ge­ron­de WO-op­lei­ding op een voor de func­tie re­le­vant ge­bied
 • Mi­ni­maal 8 tot 10 jaar re­le­van­te werk­er­va­ring
 • Ervaring in (eind)verantwoordelijke rol met verandertheorieën, monitoring, evaluatie en impactmeting 
 • Ervaring in (eind)verantwoordelijke rol op het gebied van kennismanagement (ken­nis­op­bouw, ken­nis­de­ling, bor­ging en le­ren) 
 • Ervaring met het implementeren en verbeteren van processen 
 • Het is een pré als je ervaring hebt met functioneel leidinggeven en coachen van collega’s. Strategisch denken, visievorming, goede communicatievaardigheden en snel kunnen schakelen zijn belangrijk in de functionele aansturing.
 • Een vlot­te pen en een goe­de be­heer­sing van de Ne­der­land­se taal
 • Ervaring met projectmatig werken en het zelfstandig opzetten en leiden van een project, inclusief budgetverantwoordelijkheid
 • Affiniteit met en kennis van thema’s in het publieke en sociale domein, in het bijzonder laaggeletterdheid, en een relevant netwerk zijn een pré
 • Ken­nis van po­li­tie­ke en amb­te­lij­ke be­sluit­vor­mings­pro­ces­sen op landelijk en regionaal ni­veau is een pré

Wie ben jij?

 • Je neemt graag de leiding, bent ondernemend van aard en durft daarbij gecalculeerde risico’s te nemen. Je werkt zelfstandig en neemt graag verantwoordelijkheid. 
 • Je bent in staat om bedrijfsmatige processen op gebied van kennis- en impactmanagement helder te structureren.
 • Je bent inhoudelijk en analytisch sterk, weet je dossiers snel eigen te maken en aan te haken bij trends en ontwikkelingen. Je bent in staat om het complexe en brede speelveld rondom de aanpak van laaggeletterdheid te doorgronden. Je brengt eenvoudig complexe materie terug tot hapklare brokken en denkt strategisch.
 • Je bent een netwerker, weet mensen samen te brengen, te inspireren en verbindingen te leggen, zowel intern als extern. Schakelen tussen topbestuurders en ex-laaggeletterde ervaringsdeskundigen gaat je goed af. 
 • Je bent een goede organisator en weet ook in een dynamische en drukke omgeving het overzicht te houden, hoofd- en bijzaken te onderscheiden en keuzes te maken.  
 • Je loopt warm voor de mis­sie van Stich­ting Le­zen en Schrij­ven en de aan­pak van laag­ge­let­terd­heid. Hier zie jij kansen om het verschil te maken en resultaten te boeken.
 • Je hebt affiniteit met thema’s in het publieke en sociale domein, in het bijzonder laaggeletterdheid.

Wat bieden wij jou?

Naast een afwisselende functie met een mooie missie bieden wij jou: 

 • Een functie waarbij je het verschil kunt maken voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen of omgaan met de digitale wereld. 
 • Een organisatie met bevlogen collega’s door het land die elk vanuit hun eigen disciplines bijdragen aan de missie van Stichting Lezen en Schrijven.  
 • Een arbeidsovereenkomst voor 1 jaar, die bij goed functioneren bij afloop omgezet wordt naar een contract voor onbepaalde tijd.
 • Salarisschaal 10: van € 3.900,- tot € 6.003,- bruto per maand op basis van 40 uur afhankelijk van jouw opleiding en ervaring.  
 • 32 uur of 36 uur per week (dagen in overleg)
 • 200 verlofuren per jaar o.b.v. fulltime dienstverband met de mogelijkheid om extra verlof te kopen.  
 • 8% vakantietoeslag.  
 • 6% eindejaarsuitkering.  
 • Pensioenregeling zonder verplichte werknemersbijdrage.  
 • Thuiswerkvergoeding € 20,- per maand 
 • Opleidingsbudget, de ruimte om je verder te ontwikkelen middels bijvoorbeeld opleidingen en cursussen. 
 • We zorgen ervoor dat je voorzieningen hebt om thuis te kunnen werken.  
 • Je ontvangt een ov-kaart waarmee je 2e klas mag reizen. Wij reizen zo veel mogelijk met het ov om zo duurzaam mogelijk te reizen. 

Hoe kun je reageren? 

Als je vindt dat deze functie bij je past, nodigen we jou van harte uit om te solliciteren. Ongeacht je leeftijd, gender, culturele achtergrond, van wie je houdt en wat je gelooft. Werken in diverse teams maakt het werk leuker en zorgt ervoor dat we betere resultaten behalen voor de samenleving! Stuur je cv en motivatiebrief per e-mail naar sollicitatie@lezenenschrijven.nl onder vermelding van vacaturenummer 59. We nemen alle sollicitaties in behandeling, maar reageer in elk geval uiterlijk 30 april 2024. De gesprekken vinden plaats in Den Haag. De eerste ronde op woensdag 8 mei en de tweede ronde op vrijdag 17 mei. Zet deze data alvast in je agenda. Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Suzannah Vree, manager IKC via 06 27 48 42 92 of suzannahvree@lezenenschrijven.nl

Meer weten over wie wij zijn en hoe wij omgaan met jouw persoonlijke gegevens? Kijk dan op onze site www.lezenenschrijven.nl.