Onze visie op toegankelijke dienstverlening en eenvoudige communicatie.

We zetten ons ervoor in dat overheden, bedrijven en organisaties eenvoudig communiceren en toegankelijk zijn voor iedereen. Dat betekent dat mensen die moeite hebben met lezen en schrijven de communicatie van overheden, bedrijven en organisaties óók kunnen begrijpen. En dat de dienstverlening aansluit bij de behoeften van mensen die moeite hebben met lezen en schrijven.

Vragen

Wil je met een investering van 45 minuten het verschil maken? 

Met de e-learning 'Aanpak van laaggeletterdheid' leer je hoe je laaggeletterde patiënten/cliënten kunt herkennen en motiveren tot taalscholing. Aan de orde komen:

 • Aard en omvang van laaggeletterdheid
 • Relatie van laaggeletterdheid met uw werkveld
 • Herkennen van laaggeletterdheid
 • Wat je kunt doen.

Elke e-learning sluit af met een toets.

We geven advies en ondersteuning bij het verbeteren en implementeren van toegankelijke dienstverlening en eenvoudige communicatie.

Toegankelijke dienstverlening heeft als doel het verbeteren van:   

 1. de toegankelijkheid van de organisatie  
 1. de toegankelijkheid van het dienstenaanbod
 1. de begrijpelijkheid van de schriftelijke en digitale informatie   
 1. de begrijpelijkheid van de mondelinge communicatie

Door het toegankelijk maken van de dienstverlening dragen organisaties bij aan:

 • verbetering van het klantcontact
 • een verbeterde klantinteractie 
 • uiteindelijk een grotere zelfredzaamheid van klanten. Bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid, financiën, welzijn en participatie.

Een aantal voorwaarden (Nivel, 2016) om de doelen op gebied van toegankelijke dienstverlening te behalen zijn: 

 • Het bestuur en het management moeten basisvaardigheden zien als een integraal onderdeel van de missie, het (kwaliteits)beleid en dienstverlening van hun organisatie.

 • Professionals en vrijwilligers hebben de juiste kennis en vaardigheden. 

 • Mensen die beperkte basisvaardigheden worden betrokken bij het toegankelijk maken van dienstverlening. 

Ben je benieuwd of je communicatiematerialen goed aansluiten op het niveau van laaggeletterden? Testpanels van Taalambassadeurs denken graag met je mee.

Steeds meer organisaties schrijven teksten op taalniveau B1. Dit kunnen de meeste mensen goed begrijpen. Maar voor laaggeletterden is een brief of folder op dit niveau te moeilijk. Zij hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Ze beheersen niet het minimale taalniveau om volwaardig aan de Nederlandse maatschappij te kunnen meedoen.

Lees meer in ons kennisblad Eenvoudige taal voor laaggeletterden. 

De overheid moet zelf ook duidelijk communiceren. Dat betekent: rekening houden met je lezer, een persoonlijke benadering kiezen en ervoor zorgen dat de taal begrijpelijk is. Direct Duidelijk helpt overheidsorganisaties hierbij op weg. Stichting Lezen en Schrijven werkt hier ook aan mee. 

Meer over Direct Duidelijk.

Vanuit de overheid is er ook het actieplan Toegankelijk stemmen. Met de uitvoering van het actieplan wordt gewerkt aan bewustwording en toegankelijke verkiezingen. De uitleg aan kiezers over stemmen wordt bijvoorbeeld verbeterd. En politieke partijen worden opgeroepen hun partijprogramma's begrijpelijk en toegankelijk te maken voor iedereen. 

Meer over actieplan Toegankelijk stemmen.

Hel­de­re in­for­ma­tie in een­vou­di­ge taal

Met plezier hebben we ook dit jaar weer samengewerkt met ProDemos om een mooie, begrijpelijke Verkiezingskrant te maken. Stemmen is extra lastig als je niet zo goed kunt lezen. Dan is het bijvoorbeeld moeilijk om op internet op te zoeken waar politieke partijen nu precies voor staan. Of om een stembiljet te begrijpen. 


Wat kan ik als gemeente met de Verkiezingskrant?

De Verkiezingskrant kun je gebruiken om het belang van verkiezingen onder al je inwoners te verduidelijken. In wijken waarvan bekend is dat veel mensen moeite hebben met lezen en schrijven kun je de krant bijvoorbeeld in buurtcentra verspreiden.

Aan de slag met beeldbrieven - vijf tips! – praktijkvoorbeeld Gemeente Rotterdam
Gemeente Rotterdam: beeldbrieven

Hulp nodig?

Neem contact ons op.

Stichting Lezen en Schrijven