Met het project Gamificatie en serious games willen we laaggeletterden ouders / verzorgers en laagtaalvaardige jongeren motiveren om hun basisvaardigheden te verbeteren. Om dat te doen ontwikkelen we twee games. Een game is een positieve en plezierige manier om nieuwe dingen te leren. En dat helpt dan weer bij het motiveren om aan basisvaardigheden te werken.

Dit doen we samen met de Universiteit Twente, Oefenen.nl, welzijnsorganisatie De Schoor en Raccoon Serious Games. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Postcodeloterij.

Ouders en verzorgers

Helaas is 1 op de 9 ouders van schoolgaande kinderen laaggeletterd. Door lage taal- en digitale vaardigheden hebben deze ouders moeite met het regelen van praktische zaken voor hun kind. Denk maar eens aan het doen van online aanvragen (zoals voor de kinderopvang of sport), schoolzaken (een appje sturen aan de juf, de groepsapp met andere ouders, communiceren via social schools). Of meekijken op resultaten in Magister en het zoeken naar informatie over vervolgstudies. Ouders en verzorgers spelen een grote en belangrijke rol in de ontwikkeling van taal- en leesvaardigheden van hun kind. Zij kunnen hun kinderen beter ondersteunen en begeleiden als ze zelf ook vaardiger zijn.   

 

Laagtaalvaardige jongeren

Nu verlaat 1 op de 10 kinderen de bassischool met een taalachterstand. En de leesvaardigheid van een kwart van de 15-jarige is niet genoeg om zich zelfstandig in de maatschappij te redden. We zien ook dat steeds meer jongeren met grote taal- en rekenachterstanden het onderwijs verlaten. Daardoor hebben zij minder kansen op de arbeidsmarkt.

Het is dus belangrijk om de taalachterstand bij jongeren zo klein mogelijk te houden. Om nu en in de toekomst mee te kunnen doen moeten ook zij hun basisvaardigheden versterken.
 

Nieuwe manieren van leren

Om ouders / verzorgers en jongeren te motiveren basisvaardigheden te verbeteren ontwikkelden we twee games. Dat doen we met hulp van Raccoon Serieus Games en de Universiteit Twente. Ook welzijnsorganisatie De Schoor en Oefenen.nl leveren een bijdrage in de ontwikkeling. Games een handige tool om te zien hoe iemand zich ontwikkelt. Een game zorgt voor een positieve en plezierige manier om nieuwe dingen te leren. En dat helpt natuurlijk bij het motiveren van mensen om in actie te komen! 

 

De Schoolapp - Het Spel

In september 2023 presenteerden we tijdens de Week van lezen en schrijven het spel voor ouders. In de bibliotheek in Almere lanceerden we met trots De Schoolapp - Het Spel.

Life@18

In oktober 2023 leverden we ook de game voor jongeren op. We presenteerden Life@18 op de landelijke Taal- en Rekenconferentie voor mbo-docenten.

Resultaten

Dit project loopt begin 2024 af. Op dat moment presenteren we ook de belangrijkste resulaten over de effecten van het spel voor ouders en de game voor jongeren.

Meer over het project

Meer informatie over het project leest je in onderstaande artikelen.

Wil je meer weten over dit project?

Neem contact op met onze projectleider.
Tim Groenenboom

Tim Groenenboom

Adviseur