Met het project Gamificatie en serious games willen we laaggeletterden ouders en laagtaalvaardige jongeren motiveren om hun basisvaardigheden te verbeteren. Om dat te doen ontwikkelen we twee games. Een game is een positieve en plezierige manier om nieuwe dingen te leren. En dat helpt dan weer bij het motiveren om aan basisvaardigheden te werken.

Dit doen we samen met de Universiteit Twente, Oefenen.nl, welzijnsorganisatie De Schoor en Raccoon Serious Games. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Postcodeloterij.

Laaggeletterde ouders

Helaas is 1 op de 9 ouders van schoolgaande kinderen laaggeletterd. Door lage taal- en digitale vaardigheden hebben deze ouders moeite met het regelen van praktische zaken voor hun kind. Denk maar eens aan het doen van online aanvragen (zoals voor de kinderopvang of sport), schoolzaken (een appje sturen aan de juf, de groepsapp met andere ouders, communiceren via social schools). Of meekijken op resultaten in Magister en het zoeken naar informatie over vervolgstudies. Ouders spelen een grote en belangrijke rol in de ontwikkeling van taal- en leesvaardigheden van hun kind. Zij kunnen hun kinderen beter ondersteunen en begeleiden als ze zelf ook vaardiger zijn.   

Test ons spel voor ouders

Meer informatie over het spel voor ouders

Laagtaalvaardige jongeren

Nu verlaat 1 op de 10 kinderen de bassischool met een taalachterstand. En de leesvaardigheid van een kwart van de 15-jarige is niet genoeg om zich zelfstandig in de maatschappij te redden. We zien ook dat steeds meer jongeren met grote taal- en rekenachterstanden het onderwijs verlaten. Daardoor hebben zij minder kansen op de arbeidsmarkt.

Het is dus belangrijk om de taalachterstand bij jongeren zo klein mogelijk te houden. Om nu en in de toekomst mee te kunnen doen moeten ook zij hun basisvaardigheden versterken.
 

Nieuwe manieren van leren

Om ouders en jongeren te motiveren basisvaardigheden te verbeteren ontwikkelen we twee games. Dat doen we met hulp van Raccoon Serieus Games en de Universiteit Twente. Ook welzijnsorganisatie De Schoor en Oefenen.nl leveren een bijdrage in de ontwikkeling. Games een handige tool om te zien hoe iemand zich ontwikkelt. Een game zorgt voor een positieve en plezierige manier om nieuwe dingen te leren. En dat helpt natuurlijk bij het motiveren van mensen om in actie te komen! 

Planning

Op dit moment is de voorbereiding en ontwikkeling van de games begonnen. We streven er naar de games in de zomer van 2023 te lanceren. Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Hou dan deze projectpagina in de gaten.

Wil je meer weten over dit project?

Neem contact op met onze projectleider.

Tim Groenenboom