Inspirerend, resultaatgericht, verbindend en daadkrachtig 

Hieronder lees je wat deze vier criteria betekenen. Iedereen kan een Taalheld zijn. Overal waar we hij of hem schrijven, bedoelen we álle mensen. 

Criterium 1: Inspirerend 

De Taalheld inspireert velen, want hij: 

 • draagt op een nieuwe manier bij aan de aanpak van laaggeletterdheid; 
 • helpt het taboe rondom laaggeletterdheid te doorbreken; 
 • laat mensen in hun waarde;  
 • ziet altijd nieuwe kansen en oplossingen om laaggeletterdheid aan te pakken. 

Criterium 2: Resultaatgericht 

De Taalheld zorgt al meer dan een jaar voor zichtbaar resultaat. Want hij: 

 • zorgt ervoor dat cursisten kunnen meedoen aan de samenleving; 
 • helpt bij het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. En/of hij helpt bij het verbeteren van de samenwerking tussen partijen die zich inzetten voor de aanpak van laaggeletterdheid.   

Criterium 3: Verbindend  

De Taalheld: 

 • zorgt voor verbinding in zijn werk én privé-omgeving. Hij voorkomt en/of vermindert laaggeletterdheid door mensen aan elkaar te koppelen. 

Criterium 4: Daadkrachtig 

De Taalheld: 

 • is gedreven en weet van aanpakken. 

Extra criteria voor samenwerkingsverbanden 

Om samenwerkingsverbanden te nomineren in de categorie Bruggenbouwer, gelden extra criteria. Deze extra criteria zijn: 

 • Het samenwerkingsverband werkt aan de aanpak van laaggeletterdheid in Nederland. 
 • Het samenwerkingsverband bestaat uit minimaal drie partijen, waarvan er minstens één kernpartner van een taalnetwerk is​. 
 • De betrokken partijen hebben een plan van aanpak om laaggeletterden te bereiken en te activeren. 
 • Het plan van aanpak zorgt ervoor dat de activiteiten zeker kunnen doorgaan. Het gaat dus om een duurzame samenwerking. 
 • Het samenwerkingsverband biedt maatwerk aan de doelgroep dat aansluit op hun vraag. Professionele docenten of vrijwilligers die een docent ondersteunen geven hier invulling aan.  

Extra voorwaarden voor de nominaties

Voor de Taalheldenprijs gelden twee extra voorwaarden. Wie niet voldoet aan deze extra voorwaarden maakt geen kans op de Taalheldenprijs.  

 • Je mag jezelf niet nomineren. 
 • Medewerkers van Stichting Lezen en Schrijven kun je niet nomineren. 

Extra informatie over de categorie Cursist 

Wanneer is iemand laaggeletterd? 
Je bent als volwassene laaggeletterd als je moeite hebt met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak heb je dan ook beperkte digitale vaardigheden. Je vindt dan omgaan met een computer of smartphone ook lastig. Een volwassene die laaggeletterd is, is geen analfabeet. Een laaggeletterde kan wel lezen en schrijven, alleen niet goed genoeg om helemaal mee te doen aan de samenleving. Laaggeletterden hebben niet het taal- of rekenniveau dat iemand na een vmbo-, mbo 2- of mbo 3-opleiding zou moeten hebben.  

Wie kun je nomineren in de categorie Cursist? 
In de categorie Cursist kun je alleen (oud-)laaggeletterden nomineren die een cursus basisvaardigheden volgen of pas hebben gevolgd.  

Wie kun je niet nomineren als Cursist? 
Iemand die niet laaggeletterd is, kun je niet nomineren als Cursist. Niet laaggeletterd is iemand die op minimaal niveau 2F kan lezen, schrijven en rekenen, maar onvoldoende digitale vaardigheden heeft.  

Een anderstalige die in eigen land op school heeft leren lezen en schrijven, maar de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheerst is ook niet laaggeletterd. Bijvoorbeeld een iemand uit Duitsland die net in Nederland woont en het Nederlands nog goed moet leren lezen en schrijven.  

Vragen?

Heb je een vraag over de Taalheldenprijs? Mail ons.
THP Beker

Taalhelden