We ondersteunen je met het implementeren van structurele screening op laaggeletterdheid, en adviseren over implementatie van screeningsinstrumenten. Lees op onze website basismeters.nl alles over screenen en onze screeningsinstrumenten. 

We geven advies over de inzet van de profielen en persona’s rondom laaggeletterdheid. Ook verzorgen we trainingen over het herkennen van laaggeletterdheid. En we geven coaching in het bespreekbaar maken van laaggeletterdheid en het activeren van mensen om met basisvaardigheden aan de slag te gaan. 

Voor de thema’s ‘werk en werkzoekenden’ en ‘schulden en armoede’ zijn handige gesprekskompassen beschikbaar. Deze kompassen geven professionals en beleidsmakers praktische tips voor hoe je laaggeletterden kunt herkennen, bereiken en activeren.

Bekijk ook de e-learning Aanpak laaggeletterdheid.

We ondersteunen bij de toepassing van educatief materiaal op thema’s als werk, armoede en schulden, ouderbetrokkenheid, gezondheid en empowerment. Bekijk hier ons lesaanbod. 

We dragen bij aan het onderhouden, verbeteren en eventueel uitbreiden van het taalnetwerk.

We geven advies en ondersteuning bij het verbeteren en implementeren van toegankelijke dienstverlening en begrijpelijke communicatie.  

Bekijk bijvoorbeeld eens ons kennisblad Eenvoudige taal voor laaggeletterden. 

Wij ondersteunen bij het verzorgen van voorlichtingsbijeenkomsten en presentaties. Ook zijn we sparringpartner bij het opzetten van communicatiestrategieën en promotiecampagnes om laaggeletterdheid te agenderen of laaggeletterden te vinden. Zo adviseren en begeleiden we bij de inzet van Ik wil Leren!” campagne om diverse doelgroepen laaggeletterden te vinden.

"De train-de-trainer biedt de mogelijkheid voor elke bondgenoot om deskundigheid in huis te halen en te houden." – Ida van Breda (Trainer, Adviseur en beleidsontwikkelaar)

Hulp nodig?

Neem contact ons op.

Stichting Lezen en Schrijven