De invloed op je gezondheid

De gezondheidssituatie van mensen die moeite hebben met lezen en schrijven is minder goed.  Dat komt omdat zij vaak de vaardigheden missen om  goed om te gaan met informatie over gezondheid, ziekte en zorg. De gevolgen hiervan voor hun gezondheid zijn groot. Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven voelen zich vaak een stuk minder gezond. En ze gaan vaker naar de huisarts of het ziekenhuis. 

De belangrijkste cijfers over laaggeletterdheid en gezondheid lees je in ons kennisblad Taal maakt gezonder.

Wil je met een investering van 45 minuten het verschil maken? Met de e-learning Aanpak van laaggeletterdheid leer je hoe je laaggeletterde patiënten/cliënten kunt herkennen en motiveren tot taalscholing. Aan de orde komen: 

  • Aard en omvang van laaggeletterdheid. 
  • Relatie van laaggeletterdheid met jouw werkveld. 
  • Herkennen van laaggeletterdheid. 
  • Wat je kunt doen. 

Elke e-learning sluit af met een toets.

We ondersteunen je met het implementeren van structurele screening op laaggeletterdheid, en adviseren over implementatie van screeningsinstrumenten. Lees op onze website basismeters.nl alles over screenen en onze screeningsinstrumenten.

We bieden lesmateriaal aan op verschillende thema’s. Zo is er onze aanpak Voel je goed!  Voel je goed! is de combinatie van eet- en beweegadviezen van een diëtist en groepslessen gezondheidsvaardigheden van een vrijwilliger. De aanpak is gericht op lager opgeleide volwassenen die willen werken aan een gezonder gewicht en moeite hebben met taal en daardoor met het verwerken van informatie.

Samen met Pharos maakten we de routekaart Naar een begrijpelijke zorg met basisvaardige patiënten. Om (zorg)professionals die hieraan willen werken, op weg te helpen. Je vindt hier bijvoorbeeld welke activiteiten je kunt ondernemen, welke middelen je kunt inzetten en wat belangrijke aandachtspunten zijn.
 

"Als ik toen de etiketten kon lezen, had ik beter begrepen wat er in producten zat en dan had ik misschien geen maagverkleining hoeven doen." – Dicky Gingnagel
Dicky Gingnagel

Hulp nodig?

Neem contact ons op.

Stichting Lezen en Schrijven